Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Närområdet, årstidsväxlingar och livscykler

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi kommer under läsåret att följa naturens årstidsväxlingar, vi kommer även arbeta med vad som finns i vår närmiljö så som vårdcentralen, posten, djuren och växterna. Vi kommer att utveckla kunskaper om olika livscykler i vår omgivning och arbeta med väderobservationer.

Undervisningens innehåll

  • Utflykter i närmiljön
  • Film
  • Bild
  • Tillverka naturböcker med livscyklar och näringssystem
  • Stapeldiagram över våra väderobservationer

Du kommer att visa dina kunskaper genom att..

  • Berätta om våra årstider samt säga något som är typiskt för dem
  • Beskriva och veta vad en livscykel är
  • Känna till några djur och växter som finns i närområdet
  • Veta en del yrken och verksamheter i närområdet.

Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen
Närområdet, årstidsväxlingar och livscykler
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter