Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Engelska åk 8 ht 2019

Båtsmansskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Planering fram till jul - med reservation för ändringar

8 ADGJ

 

vecka 

onsdag

fredag

LÄXA

41

GYMNASIEMÄSSAN

TEMPELTUR

Förhör fredag vecka 42

Text och glosor TB 24-24

Måsteglosor: friendship, strange, expect, compare, huge, advice, it depends on, serious, disagree, diffference, we agree to differ, selfish, habit, rather than, choice, be aware of, 

42

Pedagogisk eftermiddag 

Läxförhör

Grammatik WB 110-113

TB 26-27 Friendly Advice 

Inlämning på Classroom senast onsdag vecka 45

TB 26-27 

Sammanfattning av texten, minst 60 ord. 

43

REDOVISNINGSVECKA

Muntligt i par eller trios - bedömning av samtal

REDOVISNINGSVECKA

Muntligt i par eller trios - bedömning av samtal

 

45

Inlämning 

WB 19-21 A1, B, C, D, E

Gemensamt: F

Hörförståelse

TB 28-29 Killer Chat-up lines 

Förhör onsdag vecka 46

Text och glosor TB 28-29

Måsteglosor: fancy, for ages, spin, introduce, destroy, pressure, impress, borrow, continue, try out, share, shy, politician, poison

46

Läxförhör

Grammatik WB 117-123

Utvecklingssamtal 

Förhör onsdag vecka 47

Grammatik WB 110-119

Plural av substantiv, genitiv, adjektiv

47

Läxförhör

Grammatik WB 117-123

Muntlig övningar

PROV fredag vecka 48

Green: TB 24-33 All text och alla glosor

Om man vill utmana sig själv kan man ÄVEN göra: 

Yellow: TB 34-36 All text och alla glosor 

48

Jessica sitter med NP - vikarie 

Öva inför prov

PROV

 

 

8 BEHK

vecka 

onsdag

torsdag

LÄXA

41

GYMNASIEMÄSSAN

Läsförståelse

Förhör onsdag vecka 42

Text och glosor TB 24-24

Måsteglosor: friendship, strange, expect, compare, huge, advice, it depends on, serious, disagree, diffference, we agree to differ, selfish, habit, rather than, choice, be aware of, 

42

Läxförhör 

WB 17-18 A1, A2, A3, C, 

Gemensamt: F1 

Grammatik WB 110-113

TB 26-27 Friendly Advice 

Inlämning på Classroom senast onsdag vecka 45

TB 26-27 

Sammanfattning av texten, minst 60 ord. 

43

REDOVISNINGSVECKA

Muntligt i par eller trios - bedömning av samtal

REDOVISNINGSVECKA

Muntligt i par eller trios - bedömning av samtal

 

45

Inlämning 

WB 19-21 A1, B, C, D, E

Gemensamt: F

Hörförståelse

TB 28-29 Killer Chat-up lines 

Förhör onsdag vecka 46

Text och glosor TB 28-29

Måsteglosor: fancy, for ages, spin, introduce, destroy, pressure, impress, borrow, continue, try out, share, shy, politician, poison

46

Läxförhör

Grammatik WB 117-123

Läsförståelse 

TB 33 A Tricky One 

Förhör onsdag vecka 47

Grammatik WB 110-119

Plural av substantiv, genitiv, adjektiv

47

Läxförhör

Grammatik WB 117-123

Muntlig övningar

PROV torsdag vecka 48

Green: TB 24-33 All text och alla glosor

Om man vill utmana sig själv kan man ÄVEN göra: 

Yellow: TB 34-36 All text och alla glosor 

48

Jessica sitter med NP - vikarie 

Öva inför prov

PROV

 8 CFIL

 

vecka 

tisdag 

onsdag 

LÄXA

41

Genomgång av planering

Läsförståelse

Lektionen börjar senare pga GYMNASIEMÄSSAN

Grammatik WB 110-113

TB 26-27 Friendly Advice

Förhör tisdag vecka 42

Text och glosor TB 24-24

Måsteglosor: friendship, strange, expect, compare, huge, advice, it depends on, serious, disagree, diffference, we agree to differ, selfish, habit, rather than, choice, be aware of, 

42

Läxförhör 

WB 17-18 A1, A2, A3, C, 

Gemensamt: F1 

Pedagogisk eftermiddag 

Inlämning på Classroom senast tisdag vecka 45

TB 26-27 

Sammanfattning av texten, minst 60 ord. 

43

REDOVISNINGSVECKA

Muntligt i par eller trios - bedömning av samtal

REDOVISNINGSVECKA

Muntligt i par eller trios - bedömning av samtal

 

45

Inlämning 

WB 19-21 A1, B, C, D, E

Gemensamt: F

Hörförståelse

TB 28-29 Killer Chat-up lines 

Förhör tisdag vecka 46

Text och glosor TB 28-29

Måsteglosor: fancy, for ages, spin, introduce, destroy, pressure, impress, borrow, continue, try out, share, shy, politician, poison

46

Läxförhör

Grammatik WB 117-123

Läsförståelse 

TB 33 A Tricky One 

Förhör tisdag vecka 47

Grammatik WB 110-119

Plural av substantiv, genitiv, adjektiv

47

Läxförhör

Grammatik WB 117-123

Muntlig övningar

PROV onsdag vecka 48

Green: TB 24-33 All text och alla glosor

Om man vill utmana sig själv kan man ÄVEN göra: 

Yellow: TB 34-36 All text och alla glosor

48

Jessica sitter med NP - vikarie 

Öva inför prov

PROV

 

 


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback