Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Svenskan 8 kap 1

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Kapitel 1 kommer att behandla temat "Unik"

I kapitel 1 kommer vi att arbeta med följande delar:

  • Lästeknik
  • Läsförståelse
  • Textanalys och upplevelsebeskrivning
  • Textskrivande
  • Språkbruk
  • Respons
  • Samtal

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenskan 8 kap 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback