Skolbanken Logo
Skolbanken

Kompisprojekt!

Stentägtens förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Under hösten kommer vi att jobba med ett kompisprojekt utifrån Barnkonventionens kompisböcker.

Under hösten kommer vi att jobba utifrån kompisböckerna.

Jag vill att barnen ska stärka sin självkänsla, vara snälla mot sina vänner och respektera alla.

Vi kommer att läsa böckerna, spela teater med handdockorna, prata om hur man är en bra kompis och ha lite skapande.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback