Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Geometri åk 9

Friskolan Asken, Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Detta område handlar om geometri och här kommer vi att arbeta med bland annat Ptyhagoras sats, likformighet och skala.

 

När du har arbetat med det här kunskapsområdet (Geometri) ska du kunna:

  • lära  dig olika vinklar och göra beräkningar utifrån dem.
  • förstå vad Pythagoras sats innebär och att använda dig av den.   
  • utföra beräkningar med längd-, area- och volym skala.
  • förstå begreppet likformighet och utföra beräkningar med hjälp av likformighet.
  •  
 • känna igen och kan namnge de centrala begreppen som du hittar nedan.
 • Vertikalvinkel, sidovinkel, yttervinkel, likbelägna vinklar, alternatvinkel, Pythagoras sats, katet, hypotenusa, egyptisk triangel, skala, förminskning, förstoring, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet, kongruent,  triangelns vinkelsumma, rymddiagonal.

Bedömning

 Ditt arbete kommer att bedömas genom hur du:

 • praktiskt genomför olika aktiviteter
 • skriftligt och muntligt redovisar dina kunskaper och slutsatser
 • se bedömningsmatris.


Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för Geometri, åk 9 2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback