Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 8

Träna muntlig förmåga

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi ska nu jobba med den muntliga förmågan då ni ska få diskutera barns rättigheter. Vi kommer att använda oss av texten ”Berättelsen om det osynliga barnet” som är skriven av Tove Jansson samt Barnkonventionen. Det är alltså från detta material ni ska hämta era tankar och åsikter som ni sedan ska presentera för de andra i gruppen.

Beskrivning av uppgiften Berättelsen om det osynliga barnet och Barnkonventionen

Vi ska nu jobba med den muntliga förmågan då ni ska få diskutera barns rättigheter. Vi

kommer att använda oss av texten ”Berättelsen om det osynliga barnet” som är skriven av

Tove Jansson samt Barnkonventionen. Det är alltså från detta material ni ska hämta era

tankar och åsikter som ni sedan ska presentera för de andra i gruppen.

Berättelsen om det osynliga barnet handlar om Ninni som är osynlig när hon kommer till

muminfamiljen, men allt eftersom tiden går blir hon mer och mer synlig. Förutom att vi ska

läsa texten finns det också uppgifter till texten som du ska besvara. Det är dels frågor som

handlar om själva texten och dels frågor som baseras mer på reflektioner och dina egna

tankar. Du svarar på frågorna på din Chromebook och lämnar in dina svar via Google

Classroom.

 

Barnkonventionen ska alla elever ha kännedom om och den finns här;

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#kort-version

 

Du kommer att få välja en av artiklarna i barnkonventionen som du sedan presenterar för de

andra i gruppen. Du ska sedan berätta vad du tycker och tänker kring den artikel du valt och

här kan du gärna använda exempel från texten om osynliga Ninni.

 

Vid redovisningstillfället kommer vi att använda en struktur från KL (Kooperativt lärande) som heter Sammanfatta - gå vidare och övar färdigheter i att lyssna och sammanfatta.

 

Tid: v. 41-43


Läroplanskopplingar

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter