Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Alla årskurser

Litteraturfördjupning oktober 2019

Pilevallskolan F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Ni skall göra en litteraturfördjupning. Arbetet kräver att ni både läser en text eller flera texter från en författare och om den författare som har skrivit texten/texterna. Det går bra att läsa utdrag av författaren. Det går bra att kolla på filmatiseringar av författarens böcker. Det viktiga är att ni kan göra en jämförelse och en analys.

Bedömning:
Jag kommer att bedöma ditt skriftliga arbete och det samtal kring den text/film som du har analyserat. 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Vi kommer jobba med detta under oktober 2019. 

Språkmål:
Förstå hur en litteraturanalys är uppbbygd

Samtala kring text

Kunna sammanfatta vad en text handlar om

Kunna analysera en text

Kunna jämföra en text med en annan text eller Kunna jämföra en text utifrån ett visst perspektiv. 

Digitala aktiviteter
Skriva en Litteraturanalys i ett dokument

Kunna klistra in en bild

Söka information på nätet

Se en filmatisering av en bok

Begreppslista:
Analys

Litteratur

Filmatisering

Författare

Genre

Texttyp

Huvudperson

Miljö

Budskap


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.

Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Matriser i planeringen
Litteraturfördjupning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback