Skolbanken Logo
Skolbanken

Inventeringsfas

Ramsjö förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi har valt att arbeta kring fokusområdet matematik.

Syfte: Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskaper kring bland annat taluppfattning samt undersöka, reflektera och pröva olika lösningar inom ämnet matematik.

 

När: Under barnens hela vistelsetid på förskolan.

 

Hur: Barnen ska erbjudas aktiviteter, material för att vidga deras kunskaper och intressen inom området matematik.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback