Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Sång, rytmik och rörelse

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Under terminens första del koncentrerar vi oss på att väcka intresse genom lek, musiksagor, rytmik och sång.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 •  Sjunga tillsammans
 •   Koncentrera dig och lyssna på musiksagor
 • Följa enklare rytmikövningar 

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 •  Vi sjunger och leker tillsammans. 
 •  

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 •  Rytmik. 
 • Sång
 • Notvärden
 • Musiksagor och instrumentfamiljer
 •  

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 •  Klappövningar och Bodypercussion
 • Sånger ur sånghäfte och lära på gehör. 
 • Musiksagor, lyssna och genomgång av instrumentfamiljer
 • Klappramsor och lek baserade på rytmik och melodi. 
 •      

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback