Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Praktisches Deutsch

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi lär oss hur man beställer på restaurang och café och hur man frågar efter vägen

 

Vi har nu avslutat kapitel 4 och kommer att inleda ett avsnitt med praktisk tyska.

Vi jobbar med dialoger, översättningar, hörövningar och texter. Målet är att vi ska utan stödord kunna beställa på restaurang och café samt kunna fråga om vägen till olika ställen i en stad.

Vi lär oss ord för respektive område och avslutar med muntliga prov.

Jag bedömer ordförråd och tydlighet. En person med tyska som modersmål skall på E-nivå kunna förstå eleven och vad han/hon vill göra.

För högre färdighet tillkommer hur sammanhängande man kan prata, i villken mån det finns flyt i era dialoger. Jag bedömer även språkriktighet och variation (alltså att man visar ett större ordförråd och inte använder samma ord och meningsbyggnad hela tiden).

 

Vi kommer att jobba med videoklipp, i läroböckerna samt med arbetsblad plus att jag kommer att berätta en del.

I det här avsnittet lägger jag störst vikt vid er muntliga förmåga.

Vi kommer att jobba med detta avsnitt minst två veckor.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter