Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Urlaub/Ferien , Woche 41-50

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Lärandemål: • Du ska förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter • Du ska formulera dig och kommunicera i tal och skrift • Du ska använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd • Du ska anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • Du ska reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

 

 

Woche

Montag

Dienstag

Mittwoch

41

 

 

 

SAMTALSDAG

Genomgång SMARTboard

 

S.6-7 Anteckna!

Der Rhein, Inn

Die Donau

Etc.

Vier Ferienfotos

S.6-7

Aufgabe: Ord s: 108/123 + Kunna hålla minst en dialog om ett foto utantill

https://quizlet.com/167216089/ordtest-vier-ferienfotos-s6-7-flash-cards/

42

Test: Quizlet+ Dialog spielen

S.1 im Heft: „Vier Ferienfotos“

Er-ihn

Sie-sie

Es-es

https://quizlet.com/168726837/dendet-nominativackusativ-av-personliga-pronomen-sid-1-i-haftet-flash-cards/

 + plugga på facit (Mirja delar ut)

TEST:  S.1 im Heft (Pers.pron)

 

Was ist das denn? S.2-4

Ackusativ S.138 (beskrivn.)

S.2-4

Aufgabe: Ackusativ(Quizlet)

https://quizlet.com/155666267/sid-2-haftet-ao-obestart-schon-wars-was-ist-das-denn-flash-cards/

Quizlet test: Ackusativ

ÜB: Jakob erzählt S. 5 im Heft

Perfekt üben

TB S.10-12 hitta perfektmeningar

(Använd grammatikdelen S.149)

Aufgabe: Perfektmeningar S.10-12- Quizlet  (10st) https://quizlet.com/158813748/perfektmeningar-tb-s10-12-es-war-alles-papas-idee-flash-cards/

43

TEST: Perfektmeningar Quizlet

Es war alles Papas Idee

Läs S. 10-12 ,Ord Quizlet genomgång

 

https://quizlet.com/159151898/ordtest-es-war-alles-papas-idee-allt-var-pappas-ide-tb-s10-12-flash-cards/

Aufgabe: ord s: 108/123 Quizlet

ÜB: Lauras Ferien-

Översätt meningarna ”Lauras Ferien” +Berätta om Lauras campingsemester ( med hjälp av bilderna) + svensk beskrivning.

https://quizlet.com/160786093/lauras-ferien-tempustid-perfekt-flash-cards/

 

ÜB: Lauras Ferien-

Berätta om Lauras campingsemester med hjälp av bilderna + svensk beskrivning.

 

Aufgabe: Kunna berätta med hjälp av svenska texten/bilder

44

HERBSTFERIEN!

45

Wiederholung

(ÜB: Lauras Ferien-

Berätta om Lauras campingsemester med hjälp av bilderna + svensk beskrivning.

 

Aufgabe: Kunna berätta med hjälp av svenska texten/bilder)

Das ist Urlaub.

Übersetze den text!

Marlene/Mark berättar

om sin semester – (Quizlet facit)

https://quizlet.com/163443605/das-ist-urlaub-texten-det-ar-semester-i-perfekt-flash-cards/

 

 Aufgabe: Fraser

Das ist Urlaub.

Übersetze den text!

Marlene/Mark berättar

om sin semester

 

46

ÜB: schwach oder stark?

Svaga/starka verb

S. 8-11,  Ü: 2, 3, 4, 5,6

 

ÜB: haben oder sein?

+ översätt meningarna

S. 8-11,  Ü: 2, 3, 4, 5,6 Tim und Murat

https://quizlet.com/168725964/s11-tim-und-murat-flash-cards/

 

 

Muntliga NP

47

ÜB: haben oder sein?

+ översätt meningarna

S. 8-11,  Ü: 2, 3, 4, 5,6 Tim und Murat

https://quizlet.com/168725964/s11-tim-und-murat-flash-cards/

 

Im Sommer- ein Spiel

Heft fertigmachen

(perfekt)

Wir üben- Prüfung nächste Woche!

Jakob erzählt S.5 ska du också kunna till provet:

https://quizlet.com/167217655/sid-5-haftet-jakob-erzahlt-jakob-berattar-flash-cards/

48

 

 

 

Uppsats

E/C/A-prov:

Uppsats- skriv en berättelse i perfekt

49

När blir det dativ?

D.O. S. 139, 140 TB, S. 137 TB

 

Personliga pronomen i olika kasus

D.O.

Personliga pronomen i olika kasus

http://www.youtube.com/watch?v=ajRjFWwtZA4

D.O.

Personliga pronomen i olika kasus

50

Possessiva pronomen i olika kasus

Possessiva pronomen i olika kasus

Possessiva pronomen i olika kasus

51

Modala hjälpverb-presens/pret.

Modala hjälpverb

Modala hjälpverb

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback