Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Material och ämnen i vår omgivning.

Pilevallskolan F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

I detta arbetsområde kommer du att lära dig om människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Eleven ska efter arbetet med ämnesområdet kunna samtala om människors användning och utveckling av olika material genom historien. Bedömning kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Genom att aktivt delta under lektionerna kan läraren se vilka kunskaper eleven tillgodosett sig. Redovisningsformer ; Diskussioner, pararbete samt illustrationer i bild. Arbetsområdet sträcker sig över fyra veckor.


Läroplanskopplingar

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback