Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 5

Tema kroppen åk1-5

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Mellan vecka 40 och 43 kommer vi arbeta med tema Kroppen. Det är en serie lektioner där vi kommer gå igenom begrepp som: Stress, Hälsa, Människans sociala behov, Puls, Socker, Digitalisering, Vila, Återhämtning, Sömn, Hygien, Rörelse, Fysisk aktivitet och Hjärnans belöningssystem.

Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen är att lyfta samt diskutera viktiga begrepp kopplat till hälsa och fysisk aktivitet. 

Så här kommer vi att arbeta

Lektionerna inleds med en genomgång och en presentation av ett givet begrepp eller ämne. Här har vi tid för en kort diskussion av ämnet. Vi går sedan vidare med en huvudaktivitet kopplat ämnet. Lektionerna avslut med en gemensam utvärdering och eleverna får även möjlighet att dela med sig av sina reflektioner kring dagens ämne. 

Det här ska du lära dig

Du ska kunna förklara vad som är viktigt för att må bra. Du skall på ett enkelt sätt kunna förklara kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa men du skall också kunna problematisera hur digitaliseringen kan påverka fysisk aktivitet samt hälsa. 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Stress, Hälsa, Människans sociala behov, Puls, Socker, Digitalisering, Vila, Återhämtning, Sömn, Hygien, Rörelse, Fysisk aktivitet och Hjärnans belöningssystem.

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att lyssna och vara aktiv under våra genomgångar och diskussioner kan du visa att dina kunskaper. 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter