Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Bild skolår 5 Jumkils skola

Jumkils skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Under terminen kommer du att få prova dig fram och fördjupa dig i olika områden inom ämnet bild och form. Du kommer få öva dig på hur man blandar färger, prova olika tekniker, lära dig använda och benämna olika redskap, lära dig olika ord och begrepp inom ämnet samt börja träna på att göra bildanalyser och då diskutera kring bilder innehåll och uttryck.

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material, och uttrycksfomer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och intresse för att skapa.

Innehåll

 • Vi kommer bland annat arbeta med:
 • Pastellkritor och vattenfärg.
 • Färglära - Gråskala.
 • Lära känna och blanda färger och olika nyanser.
 • Måla och rita med 3D-känsla genom att rita av, linjera och färglägga.
 • Bildanalys - Vi tittar på några kända konstverk och diskuterar bildernas innehåll och uttryck.

 

Elevens mål

 • Du ska kunna skapa bilder med olika sorters budskap.
 • Du ska kunna använda olika sorters verktyg, tekniker och material.
 • Du ska kunna kombinera linjer och färger i dina bilder.
 • Du ska kunna ge förslag på arbetssätt som gör att ditt bildskapande går framåt.
 • Du ska kunna resonera om bilders olika uttryck och innehåll

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav bild åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback