Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Sveriges naturresurser

Kyrkenorumskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få förståelse för Sveriges naturresurser odlingsmark, berggrund, skog och vatten. För många elever kan det vara spännande att lära sig att saker som de använder i sin vardag kommer från naturen. I det här arbetsområdet får eleverna också lära sig att alla våra naturresurser inte är förnybara. Eleverna får öva på sina kartkunskaper genom att peka ut Sveriges naturresurser på en karta.


Läroplanskopplingar

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback