Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pedagogisk planering område SPRÅK, Humlans förskola ht 2019

Humlans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Pedagogisk planering (Pp) och uppföljning/utvärdering inom område SPRÅK. Under projektets gång görs även spaltdokumentationerna (1,2,3) kopplade till en nyfikenhetsfråga inom bokprojektet.

Pedagogisk planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Boken "Ester och Tor åker till rymden"

TidsperiodSeptember, Oktober och lite november 2019

Förskolans namn: Humlans förskola

Grupp: Majbacken

Barnens ålder: 1-2 år

År och datum: Projektet pågår ht 2019 och vt 2020

Planeringen Upprättad av: Hundänge

Vilket innehåll ska behandlas? 

 

SPRÅK

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

  
   • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

    

   • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

    

   • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

    


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 

  
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
  • Resterande två områden kommer automatiskt med in i projektet. 

 Hur kommer arbetet att läggas upp? Vi startar upp ett bokprojekt på avdelningen.

 

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Genom den pedagogiska dokumentationen och genom att vara närvarande pedagog.

 

Hur görs barnen delaktiga? Via reflektion tillsammans med barnen.

 

Vem är ansvarig? Arbetslaget

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Unikum, dokument 3 i pedagogisk dokumentation, foton/bilder från projektet

 

Dokumentations- och utvärderingsmetoder? Pedagogisk dokumentation

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback