Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

pedagogisk planering kap 2 åk 7

Örbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Bonjour! I kapitel 2, Chez nous kommer vi att läsa om skolan och klockan samt ska vi ser video på Le Nord-Est de la France och några städer som tillhör till som: Stasbourg och Mulhouse.

 

 Pedagogisk planering                                             datum: oktober-november                                                               

Arbetsområde

skolan och skolan

Årskurs:

7

Planerande lärare

Ben Lataeif

 

Undervisningen handlar om…  (förmågor och innehåll)

Du ska genom undervisningen utveckla din förmåga att:

 

Förstå och tolka innehållet i talat och skrivet språk.

Formulera dig i tal (uttal och intonation) och i skrift (stavning och interpunktion) .

Använda språkliga strategier för att göra dig förstådd.

Anpassa språket efter olika situationer och mottagare.

Fakta om fransktalande länder (realia).

 

Arbetssätt:

 

Genomgångar av texter och grammatiska moment av olika slag. 

    

Avlyssning och högläsning av texter av olika slag.

 

Översättning och arbete med ord och uttryck.

 

Enskilda och gemensamma övningar.

 

Läxförhör varje vecka.

 

Muntligt och skriftligt prov.

 

Så här visar du vad du lärt dig ……

Du kan …..

Klockan

Verbet être

Skolämnen

Veckodagarna

Några klassrumsfraser

Franska ord för saker i klassrummet

Verbet avoir

Substantiv i bestämd form le, la, l’

Realia: Le Nord-est

 

 

 

Matris:

E

C

A

Du förstår det viktigaste av innehållet i talat språk som handlar om skolan, klockan, veckodagarna och  klassrummet. (lyssna)

 

Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkelt, tydligt och långsamt språk som handlar om skolan, klockan, veckodagarna och klassrummet.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkelt, tydligt och långsamt talat språk som handlar om skolan, klockan, veckodagarna och klassrummet.

Du förstår det viktigaste av innehållet i enkla texter som handlar om skolan, klockan, veckodagarna och klassrummet. (läsa)

Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydliga och enkla texter som handlar om skolan, klockan, veckodagarna och klassrummet.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om handlar om skolan, klockan, veckodagarna och klassrummet.

Du kommenterar på ett enkelt sätt några olika företeelser i ett fransktalande land. (realia)

Du kommenterar på ett enkelt sätt några olika företeelser i ett fransktalande land och gör enkla jämförelser mellan Sverige och fransktalande länder.

Du kommenterar på ett mer utvecklat sätt några olika företeelser i ett fransktalande land och du gör jämförelser mellan Sverige och det fransktalande landet.

När du talar uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. (tala) 

Du gör enstaka enkla förbättringar av ditt uttal.(strategi)

 

Du talar enkelt, relativt tydligt med fraser och meningar och till en viss del sammanhängande.

Du kan göra enkla förbättringar av ditt uttal.

Du talar enkelt, tydligt med fraser och meningar och relativt sammanhängande.

Du kan bearbeta och förbättra ditt tal.

Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.(skriva)

Du kan göra enstaka enkla förbättringar av din text. (strategi)

Du skriver enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Du kan göra enkla förbättringar av din text.

Du skriver enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Du kan bearbeta och förbättra din text.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback