Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

pedagogisk planering åk 6 kap 2

Örbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Bonjour! Kapitel 2 i Chez nous kommer vi att vi lära oss klockan, räkneord till 20 fortsätta med un-une-le-le-la samt ska vi se några videon om Provence.

 

Pedagogisk planering                                             datum:  oktober-november 2018                                                              

Arbetsområde: Räkneord, klockan och ord för att kunna säga vad som finns på en gata, ord för att kunna säga vad du gör under en dag.

Årskurs:

6

Planerande lärare

Ben Letaeif

 

Undervisningen handlar om…  (förmågor och innehåll)

Du ska genom undervisningen utveckla din förmåga att:

 

Förstå och tolka innehållet i talat och skrivet språk.

Formulera dig i tal (uttal och intonation) och i skrift (stavning och interpunktion) .

Använda språkliga strategier för att göra dig förstådd.

Anpassa språket efter olika situationer och mottagare.

Fakta om franska landskap (realia).

 

Arbetssätt:

 

Genomgångar av texter och grammatiska moment av olika slag. 

    

Avlyssning och högläsning av texter av olika slag.

 

Översättning och arbete med ord och uttryck.

 

Enskilda och gemensamma övningar.

 

Läxförhör varje vecka.

 

Muntligt och skriftligt prov.

 

Så här visar du vad du lärt dig …..

Du kan……

räkna till 20

klockan

ord för att berätta vad som finns på en gata

ord för att berätta vad du gör under en dag

substantiv i bestämd form le, la

substantiv i obestämd form un, une

 

 

 

 

Matris:

E

C

A

Du förstår det viktigaste av innehållet i talat språk som handlar om klockan, vad som finns på en gata och vad du gör under en dag (lyssna)

 

Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkelt, tydligt och långsamt språk som handlar om klockan, vad som finns på en gata och vad du gör under en dag.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkelt, tydligt och långsamt talat språk som handlar om klockan, vad som finns på en gata och vad du gör under en dag.

Du förstår det viktigaste av innehållet i enkla texter som handlar om klockan, vad som finns på en gata och vad du gör under en dag. (läsa)

Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydliga och enkla texter som handlar om klockan, vad som finns på en gata och vad du gör under en dag.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om handlar om klockan, vad som finns på en gata och vad du gör under en dag. 

Du kommenterar på ett enkelt sätt några olika företeelser i ett franskt landskap. (realia)

Du kommenterar på ett enkelt sätt några olika företeelser i ett fransktalande land och gör enkla jämförelser mellan ett svenskt landskap och ett franskt landskap.

Du kommenterar på ett mer utvecklat sätt några olika företeelser i ett fransktalande land och du gör jämförelser mellan ett svenskt landskap och ett svenskt landskap.

När du talar uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. (tala) 

Du gör enstaka enkla förbättringar av ditt uttal.(strategi)

 

Du talar enkelt, relativt tydligt med fraser och meningar och till en viss del sammanhängande.

Du kan göra enkla förbättringar av ditt uttal.

Du talar enkelt, tydligt med fraser och meningar och relativt sammanhängande.

Du kan bearbeta och förbättra ditt tal.

Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.(skriva)

Du kan göra enstaka enkla förbättringar av din text. (strategi)

Du skriver enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Du kan göra enkla förbättringar av din text.

Du skriver enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Du kan bearbeta och förbättra din text.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback