Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Kraft och rörelse

Sjöängsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Kraft och rörelse- ett laborerande arbete

 Begrepp 

  • jämvikt
  • tyngdpunkt
  • balans
  • gravitation - tyngdkraft
  • friktion

Arbetssätt

 

Eleverna kommer att göra praktiska övningar för att förstå begreppen tyngdkraft, friktion och jämvikt. De kommer även se på film, läsa och diskutera om de olika begreppen. Eleverna arbetar i grupp med olika uppdrag där de får ställa hypoteser, genomföra enkla undersökningar och jämföra resultaten  med varandra.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans
Uppgifter
Frågor till Kraft och rörelse

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback