Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matteborgen 5A

Kareby skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Under höstterminen arbetar vi med Matteborgen 5A. Kapitlen tar upp områdena stora tal, geometri, decimaltal, vikt och volym samt temperatur och diagram.

Mål

Kapitel 1 "Stora tal"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
 • ordna tal efter storlek.
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram".


"Kapitel 2 Geometri"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • räkna ut en rektangels area.
 • använda enheterna cm ² och m ² för area.
 • använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • förstå och använda skala.


"Kapitel 3 Decimaltal"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • vad decimaltal och "en hel" innebär.
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal.


"Kapitel 4 Vikt och volym"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
 • växla mellan olika volymenheter.
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
 • växla mellan olika viktenheter.


"Kapitel 5 Temperatur och diagram"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa av termometern.
 • läsa av och förstå linjediagram.
 • rita linjediagram.
 • räkna ut medelvärde.
 • läsa av och försåt cirkeldiagram.

 

Undervisning: 

 • Praktiska övningar.
 • Arbete med problemlösning
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matteborgen 5A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback