Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bokomslag

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi kommer titta på olika bokomslag och lära oss mer om formgivning, titel och val av t ex typsnitt och färger.

Vad ska vi lära?

Vi kommer titta på olika bokomslag (olika genrer) och lära oss mer om formgivning, titel och val av t ex typsnitt och färger. 

Vad är en titel, ett omslag, ett typsnitt, en form och val av färger vad har det för betydelse?

Hur ska vi lära?

Vi kommer att jämföra olika bokomslag och hur de är formgivna. Undersöka olikheter och betydelse för att få ut vad boken handlar om.

Eleverna kommer sedan att få skapa ett bokomslag utifrån en egenvald genrer. De kan formge med hjälp av digitala verktyg eller analogt. 

Så ska du visa

Eleverna ska individuellt formge ett eget omslag med fokus på framsida:

Skapa en egen titel.

Hur ska typsnittet se ut?

Val av motiv?

Val av färger? 

Vad handlar boken om? 

*Därefter kan eleverna skriva en kort sammanfattning om berättelsen på baksidan och skapa en intressant baksida (frivilligt).

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback