Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Vatten

Öregrunds skola, Östhammar · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig om vattnets kretslopp, både naturens eget kretslopp och vattnets kretslopp genom avlopp och rening. Om vattnets olika former; flytande, fast och gas samt övergångarna till dessa. Du ska även få utforska vilka material som flyter eller sjunker i vatten. Du kommer att få diskutera med kamrater och genomföra undersökningar och experiment samt göra enkla dokumentationer. Vi kommer också att titta på film.

Mål att kunna

  • vattnets tre former; fast, flytande och gas
  • övergångarna mellan de olika formerna; avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
  • visa förståelse för hur vattnets kretslopp ser ut
  • berätta om några föremål som flyter eller sjunker i vatten

Bedömning

Du ska få visa mig vad du lärt dig genom att:
- förklara vattnets olika former och kretslopp i text och bild.
- genomföra, förklara och dokumentera enkla experiment. 
- delta i gemensamma diskussioner om vatten.


Läroplanskopplingar

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback