Skolbanken Logo
Skolbanken

Inventeringsfasen

Gjutformens förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vår gemensamma planering på Gjutformens förskola

 

Fokusområde (vad):

 

 

 

Hållbar utveckling-socialt perspektiv

 

 

 

Bakgrund (varför):

 

 

 

Vi har valt att fördjupa oss i det sociala perspektivet av hållbar utveckling, för att vi är en nystartad förskola. Med tanke på den mångfald som finns i vår barngrupp så utgår vi från ett normkritiskt perspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

Syftet (varför):

 

 

 

Att tillsammans med barnen arbeta för en hållbar utveckling inom det sociala perspektivet. Att få syn på barnens styrkor och intressen samt skapa en grundtrygghet i barngrupperna.

 

 

 

 

 

Målformulering (varför på förskolenivå om det behövs):

 

 

 

Vi på förskolan vill genom fokusområdet förmedla och förankra den sociala hållbarheten.

 

 

 

Målkriterier (hur vet vi):

 

 

 

·       Att alla barn får möjlighet att vistas i mindre grupper

 

·       Att pedagogerna använder begrepp som hör ihop med normer och värden så som samspel, kommunikation, tillsammans, samarbete

 

·       Att alla barn erbjuds aktiviteter ute och inne

 

 

 

 

 

Arbetssätt (vad, när vilka, vart):

 

 

 

Vi tänker att alla barn ska få möjlighet att:

 

·       Gå iväg på utflykt

 

·       Vattenlek

 

·       Rörelse på olika sätt

 

·       Estetiska uttryckssätt såsom färg och lera

 

·       Uppleva och göra musik

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljningsmetod:

 

 

 

Foto, film, dokumentationer (tex lärlogg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback