Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik kapitel 2

Örbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Stort, smått och enheter

 

Område: matematikboken X Kapitel 2

 

Motsvarande sidor: sidan 60 – 100

 

Period: vecka 42 – vecka 48

 

Prov: vecka 48 på måndag

 

 

 

Innehållet och planering:

 

l   Multiplikation och division med 10, 100 och 1000 (vecka 42)

 

l   Multiplikation med stora och små tal (vecka 43)

 

l   Division med stora tal (vecka 43)

 

l   Division med små tal (vecka 45)

 

l   Enheter för vikt (vecka 46)

 

l   Enheter för volym (vecka 46 och måndag på vecka 47)

 

l   Repetition samt test och diagnos (vecka 47)

 

 

 

*Hemläxan kommer jämna veckor (vecka 42, vecka 44 och vecka 46)

 

 

 

Målet:

 

¨        Egenskaper hos multiplikation och division

 

¨        Sambandet mellan multiplikation och division

 

¨        Utföra multiplikationer och divisioner med stora och små tal

 

¨        Uttrycka vikter och volymer med lämpliga enheter

 

¨        Göra rimliga bedömningar av vanliga sakers vikt och volym

 

¨        Lösa matematiska problem med hjälp av dina kunskaper om multiplikation, division och enheter

 

¨        Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

 

 

Viktiga begrepp:

 

·          Multiplikation                

 

·          Division

 

·          Vikt

 

·          Volym

 

·          Förlänga

 

·          Förkorta

 

·          Prefix

 

·          1ton

 

·          1 kilogram

 

·          1 hektogram

 

·          1 gram

 

·          1 liter

 

·          1 deciliter

 

·          1 centiliter

 

·          1 milliliter

 

 

 

kunskapskrav

 

från åk 7 – 9

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Matriser i planeringen
Matematik år 7 kap 2 Stort smått och enheter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback