Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Multiplikation och division (kap 2)

Örbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Multiplikation och division

 

Område: Multiplikation och division (kapitel 2)

 

 

 

Material: Matematikboken gamma (sidan 63 – 102)

 

 

 

Målet

 

 

 

Efter du har arbetat med det här området behöver du kunna…

 

Ø   Metoder för multiplikation med stora och små tal

 

Ø   Metoder för division med 10, 100 och 1000

 

Ø   Metoder för multiplikation och division av tal i decimalform

 

Ø   Bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division

 

Ø   Välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer

 

Ø   Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

 

 

Planering

 

 

 

(2.1) Multiplikation med 10, 100 och 1000 (sidan 64 – 69)

 

(vecka 42, måndag - onsdag)

 

(2.2) Multiplikation med tal som slutar på noll (sidan 70 – 74)

 

(vecka 42, fredag och vecka 43 måndag)

 

(2.3) Division med 10, 100 och 1000 (sidan 75 – 79)

 

(vecka 43 tisdag till fredag)

 

(2.4) Multiplikation med decimaler i båda faktorerna (sidan 82 – 84)

 

(vecka 45 måndag och tisdag)

 

 

 

Taluppfattning och huvudräkning (sidan 85)

 

(vecka 45 onsdag)

 

 

 

(2.5) Mer om division (sidan 86 – 88)

 

(vecka 45 torsdag och fredag)

 

(2.6) Födelsedagsfesten (sidan 89 -91)

 

(vecka 46 måndag och tisdag)

 

 

 

Sammanfattning, blandade uppgifter, begrepp, test 2 och diagnos 2 (vecka 46 onsdag – vecka 47 måndag)

 

Ett skriftligt prov är vecka 47 tisdag

 

 

 

Begrepp

 

ü   Naturliga tal

 

ü   Faktor

 

ü   Produkt

 

ü   Täljare

 

ü   Nämnare

 

ü   Kvot

 

 

 

Hemläxa: Du hittar läxor slutet i matematikboken gamma. Som alternativ hittar ni på http://www.matematikboken.com/Matematikboken/Laxor.html

 

 

 

Vecka 42: Läxa 3 på fredag till vecka 43 måndag

 

Vecka 44: Läxa 4 på fredag till vecka 45 måndag

 

Vecka 46: Läxa 5 på fredag till vecka 47 måndag

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback