Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Svenska åk 1-3, Handstil, stavningsregler samt skiljetecken

Heby skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Du ska genom detta arbete utvecka din förmåga att skriva med läslig handstil, utveckla din förmåga att kunna använda punkt, utropstecken och frågetecken på rätt sätt. Du ska även utveckla din förmåga att använda stor bokstav och ha mellanrum mellan ord i meningar.

Inledning

Under läsåret 19/20 kommer du att träna på att göra din handstil läsligare för andra, tex för dina kamrater och lärare. Du kommer även att få träna på skiljetecken (när de ska användas) (.?!) samt de vanligaste stavningsreglerna.

Syfte

Du kommer att utveckla dina kunskaper gällande handstil, skiljeteckan och stavning.

 

Arbetssätt

Du kommer att träna på detta genom att öva på din handstil genom välskrivning och skrivstil, göra berättelser, skriva faktatexter, lösa skriftliga kreativa problem, genom att samtala och ha muntliga genomgångar med din lärare.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback