Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

LPP i Sv/Sva skriva åk 3

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 juni 2023

På olika sätt kommer du få utveckla din förmåga att skriva olika sorters texter. Du tränar att skriva texter för hand och med hjälp av ipad.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Undervisningens innehåll. Vad?

  Undervisningens innehåll. Hur?

  Eleverna tränas på att skriva och formulera enkla texter och använda stor bokstav och punkt.
  Eleverna tränas att skriva texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Eleverna utvecklar olika skrivstrategier för att skriva olika slags texter.
  Eleverna skapar texter där ord och bild samspelar.
  Eleverna skriver både för hand och skriver texter på ipaden.
  Eleverna övar på att utveckla och förbättra sina texter.

   

  Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

  Skriva texter med början, mitten och slut.
  Använda skrivstrategier för att planera ditt skrivande.
  Bearbeta och förbättra dina texter.
  Skriva texter med en enkel handling och en röd tråd.
  Stava vanligt förekommande ord samt veta hur du tar reda på hur ord stavas.
  Använda punkt, stor bokstav och frågetecken.

  Bedömning för de olika arbetsområdena hittar du under Planering, i Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1-3. Bedömningen av dina kunskaper kommer göras efter samtal, diagnoser och skriftliga uppgifter.

   


  Läroplanskopplingar

  förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

  förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

  Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

  Grundläggande textbearbetning.

  Handstil och att skriva med digitala verktyg.

  Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

  Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

  Grundläggande textbearbetning.

  Handstil och att skriva med digitala verktyg.

  Språkliga strukturer och normer. Ords böjningsformer och meningsbyggnad med sambandsord, i jämförelse med andra språk eleven kan. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära och för eleven kända texter.

  Matriser i planeringen

  Innehåller inga matriser

  Uppgifter

  Innehåller inga uppgifter

  Hjälp och support

  Academy

  FAQ

  Ge oss feedback