Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Här bor vi - geografi åk 2

Heby skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig vad olika landskapstyper är och hur de ser ut på kartan. Skillnader och likheter mellan stad och landsbygd. Även lokal historia genom tegelbruken och varför människor flyttar.

 

Frågor som vi kommer fördjupa oss i:

Vad betyder färgerna på kartan?

Vilka skillnader/likheter finns det mellan stad och landsbygd?

Hur kan vädret skilja sig genom Sverige?

Hur ser den lokala historien ut där du bor? 

Varför flyttar människor?

Dina mål

Du ska kunna;

 • ge några exempel på varför människor flyttar
 • återberätta tegelbrukens historia
 • kunna vad färgerna betyder på en karta
 • veta ditt hem, gata, stad, landskap, land, världsdel, planet
 • beskriva väderskillnader mellan södra och norra sverige

 

Så här skall du arbeta

 Du kommer att;

 • lyssna på genomgång
 • få se på filmer
 • läsa fakta
 • skriva fakta
 • museibesök 
 • göra en enkel modell över din plats på jorden

 

Vi kommer att bedöma

Genom att följa ditt arbete med "Här bor vi" kommer vi bedöma din förmåga att;

 • ge några exempel på varför människor flyttar
 • berätta lite om tegelbrukens historia
 • kunna vad färgerna betyder på en karta 
 • beskriva skillnader mellan södra och norra sverige

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback