Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Lilla Aktuellt

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

I SO ser vi på Lilla Aktuellt Skola och diskuterar samhället och omvärlden. Vad är det egentligen som händer i världen och varför?

Förväntade kunskaper

Du ska kunna ta del av enkel information i olika medier.
Du ska kunna samtala och diskutera om aktuella nyheter och uttrycka din åsikt.
Du ska kunna samtala om samhällsfrågor som rör barn och deras vardag genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Bedömning 

Jag kommer att bedöma:
  • Din förmåga att ta del av nyheterna i Lilla aktuellt.
  • Din förmåga att samtala och diskutera nyheterna.
  • Din förmåga att uttrycka din åsikt.
Bedömning - Så här visar du vad du har lärt sig:
  • Genom att vara aktiv och följa programmet.
  • Genom att delta i samtal och argumentera på ett enkelt sätt.

Undervisning

En gång i veckan ser vi på Lilla Aktuellt Skola som tar upp aktuella nyheter och frågor som berör vårt samhälle och omvärld. Vi diskuterar gemensamt i helgrupp om det vi har sett.


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback