Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Prästkragens enhetsmål språk och kommunikation

Söralids förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

Förskolans övergripande planering inom språk och kommunikation

Förväntat resultat för förskolan

 • Avdelningens arbete utgår från de områden som berör språk och kommunikation i läroplanens kapitel 2.2 Omsorg, utveckling och lärande
 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Alla barn erbjuds högläsning minst en gång om dagen
 • Vi kartlägger flerspråkiga barns vistelse i förskolan, i hemmet och fritiden och ser över vårt material. Vi gör vid behov en handlingsplan tillsammans med vårdnadshavarna för att underlätta vårt planerade arbete i att stärka den språkliga och kulturella identiteten
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

  • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

  • Syfte Varför ska jag välja just detta?

  • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

  • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

  • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter