Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Pedagogisk Planering enligt DIA-modellen KNAPPAR

Harplinge förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vi har många olika knappar att trycka på på Larven. Vad är de till och hur funkar de? Vad är det som gör att det låter och lyser, tro?

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras.

Varför?

Flera barn är intresserade av lamporna och lampslingor som vi har på avdelningen. Det finns också många andra knappar på avdelningen som är spännande och intressanta. Vilka finns det och hur funkar de? När vi läser boken om Knotan ökar intresset för att testa våra egna knappar? Vad är det som gör att det lyser och låter? Kan vi ta reda på det, tro?

Mål:

”Fsk ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • Förmågan att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

  • Förmågan att upptäcka och utforska teknik i vardagen."

Utvärderingsbart mål:

När projektet är slut har barnen fått utforska och upptäcka vilka olika knappar vi har på Larven och vad de är till för.

 

Målkommunikation och handlingsplan:

Vi läser boken ”Knotan knappar”, pratar om vad hen har för knappar och letar sedan egna.

Boken kopieras och sätts på väggen.

Sekundära mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- nyfikenhet och lust att lära.

- förmåga att fungera enskilt och i grupp samt samarbeta.

- förmåga att använda och förstå begrepp och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

- nyanserat talspråk och ordförråd. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback