Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Att skriva referat

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 13 oktober 2019

I detta arbetsområde ska du träna på att plocka ut det viktigaste i en text/ radioprogram. Att sammanfatta vad någon annan säger/ vad någon annan tycker/ någon annans åsikter är att skriva ett referat. Det viktigaste är att genom referatmarkeringar visa vems åsikter det är man sammanfattar.

1. Genomgång av vad som ska finnas med i ett referat och visa exempel på referatmarkörer.

2. Lyssna tillsammans på ett sommarprogram och träna på att sammanfatta programmet.

Uppgifter

1 Skriva ett referat av LInda Skugges artikel " Jobbkrisen är en bluff "

2 Välja ett Sommarprogram och skriva eller muntligt tala in ett referat.

Bedömning

Dina båda referat kommer att bedömas efter hur väl du lyckas sammanfatta texterna samt hur väl du använder referatmarkörer.

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback