Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5 - 6

Koll på NO - Kroppen ÅK5

Kungsgårdsskolan, Säter · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

Arbete med NO boken "Koll på NO 5". Kapitel 2 Kroppen.

Syfte


Syftet med undervisningen om kroppen är att eleverna skall kunna: 

 • Berätta om matens väg genom kroppen. (matspjälkning)
 • Veta varför och hur vi andas. 
 • Ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • Förklara hur muskler och skelettet i kroppen samverkar tillsammans. 
 • Veta vad energi är och hur vi använder den i kroppen.
 • Kunna förklara livets början och utveckling samt kunna ge exempel på vad som händer med kroppen när den blir gammal. 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Vi kommer att gemensamt ha högläsning ur textboken. Varvat med egen läsning.

 • Vi kommer att arbeta med uppgifter i arbetsboken samt arbetsblad.

 • Vi kommer att se på faktafilmer.

 • Vi kommer att ha diskussioner i klassrummet kring kapitlet.
 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Vi kommer att arbetat med gruppuppgifter tillsammans.
 • Vi kommer att avsluta kapitlet med prov.

 

Hur?

Du ska...

 • läsa och aktivt följa med i texten.
 • självständigt kunna arbeta med uppgifterna i arbetsboken och arbetsbladen.
 • kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen.

Bedömning

Jag tittar på:

 • Hur väl du formulerar dina svar i arbetsboken och på arbetsbladen och hur utvecklade dina resonemang är.
 • Hur väl du formulerar dig i diskussion med andra.
 • Hur väl du hanterar NO-begreppen som tillhör kapitlet.

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.

I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Matriser i planeringen
Människokroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback