Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Framtidssafari 2019

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

Vecka 40-41 Under vecka 40 jobbar ni helt schemabrytande med en temavecka om arbetsmarknaden. Under följande vecka kommer vi att jobba med att skriva jobbansökningar och CV.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 

Hur väl du kan "formulera dig och kommunicera i tal " kommer jag att titta på i din redovisning. Du ska kunna tala utan att fastna i texten, kunna göra och använda ett digitalt verktyg (t ex en powerpoint).

Hur väl du kan "anpassa dig till syfte, mottagare och sammanhang" kommer jag bedöma utifrån hur du lyckas fånga publikens intresse i din presentation. Det gör du om du förbereder dig väl, läser in dig på ditt ämne och tittar på publiken.

Hur väl du kan "formulera dig och kommunicera i skrift" kommer jag titta på i ditt ansökningsbrev och i ditt CV. Jag tittar på om du har följt instruktionerna och formen för texttypen. Jag tittar på din meningsbyggnad och stavning, så att innehållet är lätt att förstå och lätt att läsa.

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

1 Din tvärgrupps-redovisning.

2 Ditt CV och ansökningsbrev.

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. 

Besvara frågorna:

1 Vad lärde du dig under temaveckan?

2 På vilket sätt tror du att du kan ha användning för dessa kunskaper i framtiden?

3 Drog du någon lärdom som du skall ta med dig inför kommande arbetsområden?


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Matriser i planeringen
Arbetsmarknadstema
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter