Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Nedbrytning

Vidhögeskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Du har tränat på att förklara begrepp som handlar om nedbrytare och nedbrytning.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Matriser i planeringen
Nedbrytning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter