Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik ht år 1

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

Syfte: Du ska lära dig att räkna i talområdet 0-10.

 

Mål:

Du ska kunna:

- benämna talen mellan 0-10.

- koppla siffra med antal 0-10.

- talkamraterna 0-10.

- ordningstalen 1-10.

- formulera en enkel räknesaga så att någon annan förstår.

- visa/förklara vad plus, minus och likhetstecknet betyder.

- räkna additions- och subtraktionstal mellan 0-10.

- visa/förklara vad dubbelt och hälften betyder inom talområdet 0-10.

- visa/förklara begreppen före, efter, mer och mindre och lika mycket.

Undervisning:

 

- ramsräkna.

- tränar antalsuppfattning.

- tränar med hjälp av konkret material att dela upp tal.

- träna olika strategier för att räkna ut addition och subtraktion.

- arbeta med konkret material.

- arbete i helgrupp, par och enskilt.

- bildstöd, berättelser och mattespråk.

- träna på matematikens begrepp i vardagliga situationer ex ställ dig bakom din stol.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsstöd i taluppfattning, skolverket: MUNTLIGA UPPGIFTER HT ÅK 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter