Skolbanken Logo
Skolbanken

Svenska läsåret 2019/2020

Lingenässkolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet läsa, skriva och tala. Vi ska tillsammans väcka nyfikenhet samt utveckla ditt intresse för ämnet svenska. Vi kommer att arbeta med bokstävernas namn och ljud. Vi kommer att träna på var i ordet bokstavsljudet hörs. Vi kommer att träna på enkla ordbilder och att kunna skriva enkla ord på Ipad. Vi kommer att läsa enkla sagor och prata om det vi har läst. Vi använder bilder som stöd. Vi kommer att träna på att lyssna på andra, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Innehåll 

Du kommer att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

 • kunna alfabetet, bokstävers namn och ljud.
 • koppla ihop ljud och bokstav.
 • skriva bokstäver digitalt.
 • skriva en mening med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.
 • tala för att föra ett samtal om givet ämne.
 • förstå och reflektera över olika texter.
 

Arbetssätt

Vi kommer att använda olika material, konkret och digitalt så att flera sinnen tillsammans kan stärka ditt lärande. Vi kommer att arbeta tillsammans i olika grupparbeten samt enskilt med olika uppgifter.

Vi kommer bl.a. att arbeta med:

 

 • att på olika sätt identifiera bokstäver och bokstavsljud.
 • att på olika sätt läsa ihop bokstäver samt identifiera ord.
 • att uppmärksammas på bokstäver och ord i din omgivning.
 • att forma och skriva bokstäverna på olika sätt och med olika material.
 • att skriva på iPad och på dator med olika skrivstöd så du kan lyssna till bokstavsljud, ord och meningar under skrivandet.
 • att skriva en text till en bild på iPad med ett bestämt innehåll t e x dagbok.
 • att träna på att delta i diskussioner och turas om att tala och lyssna, vänta på sin tur.
 • olika svenska-appar på iPad.
 • olika serier, t.ex Livet i bokstavslandet, Fem myror är fler än fyra elefanter.
 • att sjunga olika sånger, leka olika lekar och spela olika pedagogiska spel.
 • att lyssna på sagor och prata om det vi har hört.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 

 • din förmåga att känna igen några ordbilder från din vardag.
 • din förmåga att koppla rätt bokstavsljud och namn till rätt bokstav.
 • din förmåga att skriva på iPad/dator.
 • din förmåga att kommunicera, tala och teckna, med kamraterna (lyssna, fråga och svara). 

 

 


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.

Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.

Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.

Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.

Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback