Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ESTEST01

Estetisk kommunikation 100p

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

I kursen Estetisk kommunikation utvecklar du dina kunskaper hur estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap som förs fram i kulturliv, i medier och människor emellan. Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och utforskande av hur man kan interagera med andra människor genom estetiska uttrycksmedel.

Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

  • Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder.
  • Utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
  • Gruppdynamik i skapande arbete.
  • Aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk.
  • Grundläggande konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning.
  • Presentation av färdig gestaltning.
  • Möte med publik eller betraktare.
  • Estetiska uttrycksformer och deras koppling till tankeströmningar, till exempel ready-made och industrialismen eller graffitikulturen och reclaim the streets.
  • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö i konstnärlig produktion.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback