Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Tema Rymden

Solbackens förskola, Malmö stad FSK · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi utforskar rymden tillsammans

Tema Rymden

Vi har upptäckt ett stort intresse för rymden bland barnen och vill arbeta vidare med detta.

Syfte

Att öka barnens kunskaper om rymden

Mål

Vi vill öka barnens kunskaper om rymden, och ge dem ett utökad ordförråd genom detta. Barnen ska känna till fakta om solen, jorden och vår måne.

De ska även känna till några av de olika planeterna i vårt solsystem. 

Vad ska vi göra?

Nuläge:

Vi börjar med att undersöka vad barnen redan vet om rymden:

Barnen svarar:

Rymdvarelser. Planeter. Stjärnor. Solen. Jorden. Stjärnor oxå.

Svarta hål är stjärnor som slocknat

Astronauter springer och kollar i rymden. Rymdstationer..

Vad vet vi om solen då?

Barnen svarar:

Solsken. Jättevarm. En stjärna. En sol. Solförmörkelse.

Vad är en solförmörkelse?

När solen blir mörk.

Vad vill ni lära er om rymden?

En storm finns på den gråa planeten. Solförmörkelse. Planeterna.

Hur går vi vidare?

Vi tittar på filmerna om Paxi - en fakta-serie från ESA (European Space Agency). Senare tittar vi även på filmerna om "Vims i rymden".

Vi börjar arbeta med solen, tar reda på fakta och skapar en sol med hjälp av papier mache. 

Vi kopplar detta arbete till vårt arbete med naturvetenskapsverb - och arbetar med verben LYSA och SKUGGA. Därför tittar vi först på filmerna om månen och sol- och månförmörkelser.

Vi lånar böcker om rymden som vi läser tillsammans med barnen.

Vi har ett memory med rymdtema som vi spelar med barnen och benämner vad vi ser på bilderna.

Vår tanke är att vi ska skapa alla planeter i vårt solsystem tillsammans med barnen, i takt med att vi arbetar med och tittar på filmer om de olika planeterna. Vi vill även bygga ett rymdskepp tillsammans med barnen. 

Vi följer barnens intresse genom arbetet och vet därför inte var vi hamnar till slut.

 

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback