Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Här är jag - Barnkonventionen som grund för en hållbar förskola Myggan

Källbyängars förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Vi vill att varje barn utvecklar sin medvetenhet och förståelse av sitt eget och andras värde samt samspelar i grupp i demokratiskt anda.

Här är jag - Barnkonventionen som grund för en hållbar förskola

Vi kommer att arbeta med barnkonventionen i fokus som kommer att införas som lag  i Sverige januari 2020.

Mål

Vi vill att varje barn utvecklar sin medvetenhet och förståelse av sitt eget och andras värde samt samspelar i grupp i demokratisk anda.  

 

Tillvägagångssätt för att uppnå målen:

Lekar, språk, drama, böcker, digital teknik, musik, familj, bildspråk, skapande, demokratiövningar och empatimaterial

 

1. Planerade insatser ( aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.) 

  • Vi har en gemensam uppstart för vårt tema med storsångsamling, bokläsning och utomhusstationer med olika värdegrundsövningar.
  • Filmvisning och gemensam dans

 

2. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

¤ Barn som ber om hjälp samt kan hjälpa varandra. 

¤ Barn som vågar säga ifrån, vågar säga stopp. 

¤ Barn som kan uttrycka/visa vad de kan eller vad de känner.

¤ Barn som uttrycker/visar att de är delaktiga. 

 

3. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Genom dokumentationer, observationer och reflektion tillsammans med barnen och i arbetslaget/ hemvisst samt med hela förskolan.

 

 

 

 4. Stöddokument

Utöver vår läroplan så har vi dessa dokument att utgå ifrån:

Likabehandlingsplanen https://docs.google.com/document/d/1Hx3q_QjKuGuEHyuLpffSgnUV9j4bKnWmeh5FfpRDiww/edit

Bygga broar handlingsplanen  https://docs.google.com/document/d/1DKTo4HEB2oMsVwGS1P9-9P-21ByQAoqC8N3rYQM1yvw/edit

Barnkonventionen https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten 

Globala målen https://www.globalamalen.se/ 

 

 5. Läroplansmål (Lpfö 18)

 

  • Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känner trygghet i den samt medvetenheten om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation .
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att tar ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta, uppfattar beslut i enlighet med dem.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback