Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska läsa/skriva åk 1

Sandåkraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Läsa, skriva, samtala i åk 1

 

Vad du kommer att lära

 • Koppling mellan alfabet, bokstav och ljud. 
 • Alfabetet
 • Att läsa ord och meningar genom att ljudning, helordsläsning och ordbild.
 • Att läsa enkla meningar i välbekanta böcker.
 • Att reflektera kring det du läser.
 • Skriva enkla meningar kopplat till det du läser samt skapa egna berättelser.

Hur gör vi detta?

Du kommer att få möjlighet att lära detta genom att:

 • Egen läsning varje dag. 
 • Lyssna till högläsning varje dag.
 • Guidad läsning med innehålls och språkliga diskussioner om t ex vad en hel mening är och att pausa vid punkt, frågetecken och kommatecken. 
 • Besöka bibliotek och låna böcker. 
 • Läxor i svenska varje vecka. 
 • Leka med språket, ord och meningar i praktiska övningar.
 • Gemensamt hitta på  sagor kring veckans bokstav samt egna korta berättelser utifrån bilder.
 • ASL (Att skriva sig till läsning): Skriva både för hand och på Ipad, i par och enskilt för att upptäcka bokstavsljud, ord och meningar. 

Stegvis kunskapsutveckling och bedömning

Se bedömningsmatris nedan


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris svenska åk1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback