Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Åsö Grundskola 8C deckare

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Deckare, eller kriminalromaner, är skönlitterära berättelsen som handlar om ett brott som ska lösas. Ibland utreder en privatperson brottet, men oftast är det en polis eller detektiv. Under det här momentet ska ni bekanta er med genren, dess kända författare och tillsammans i klassen läsa och arbeta med Magnus Nordins deckare Prinsessan och mördaren (2003). Avslutningsvis ska ni skriva ett reportage baserat på boken.

 

 Arbetsform
Inledningsvis kommer vi diskutera och bekanta oss med genren deckare. Vi kommer läsa textstycken från kända kriminalromaner och lära oss om kända författare.

 

Vi kommer sedan påbörja läsningen av Prinsessan och mördare (2003). Jag kommer att läsa boken högt i klassen under lektionerna. Om någon annan önskar läsa högt är det okej. All läsning i klassrummet kommer vara högläsning. Om vi inte hunnit nå läsmålet för varje vecka har ni det i läxa. Läsmålen presenteras i tidsplanen samt längre ned på denna sida.

 

 

Under läsningen kommer ni samtala om det lästa, svara på frågor och redovisa gruppvis. När vi läst klart boken kommer ni individuellt skriva ett reportage baserat på boken.

  

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Läxa

47

Ni får boken. Vi diskuterar delar av den och läser kapitel 1.

Vi läser högt i klassen.

Vi läser högt i klassen.

Läs till sida 64 om vi inte hunnit läsa under lektionstid.

48

Arbete med citat från de lästa sidorna. Påbörja presentationerna.

Presentation i grupper.

Vi läser i boken.

Läs till sida 122.

49

Kommer vi ihåg vad boken handlar om? Kort genomgång. Besvara frågor skriftligt individuellt.

Genomgång av svaren på frågorna.

 

Vi läser högt.

Vi läser högt.

Läs till sida 163.

50

Boksamtal.

Vi läser högt.

Vi läser högt.

Läs klart boken.

51

Diskutera boken parvis och sedan i helklass.

Avslutning

Avslutning.

 

  

Läsmål

Vecka 47: Läs till sida 64.

Vecka 48: Läs till sida 122.

Vecka 49: Läs till 163. 

Vecka 50: Läs klar boken. 

 

Litteratur

Vi läser boken Prinsessan och mördaren (2003) av Magnus Nordin. För de som har talboksrättigheter finns boken som ljudbok på ILT inläsningstjänst.

 

Bedömning

Under momentet ska ni delta och leda samtal, presentera inför klassen och skriva en text baserat på det lästa. Ni ska kunna läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

 

Centralt innehåll

 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.


Läroplanskopplingar

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser i planeringen
Åsö Grundskola 8C deckare
Uppgifter
PowerPoint från lektionerna
Momentbeskrivning (hand out)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback