Skolbanken Logo
Skolbanken

Fortsättning Snick och Snack/ Naturen/Empati

Föräldrakooperativet Illbattingen, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Vi fortsätter vårt tema om djuren, naturen och empati.

Vi har arbetat med temat i två veckor nu och märker att våra grupper ( gul, grön och röd) intresserar sig för olika delar. Vi låter varje grupp dra åt det håll som intresset ligger, vi tänker att vår dokumentationsvägg skall inspirera och ge ett intresse för vad de andra grupperna arbetar med och på så sätt få ta del av mer än det som pågår i den egna gruppen. Röda gruppen intresserar sig mycket för själva kojbygget och jobbar vidare med att kanske bygga/skapa en koja. Gröna gruppen intresserar sig för djuren och vilka djur vi brukar träffa när vi är på gården, gruppen jobbar vidare med att ta reda på fakta om de olika djuren, varvat med skapande. Gula gruppen pratar mycket om Empati och att alla inte får vara med.

Vi tänker även att vi pedagoger skall dramatisera en eller två scener ur boken, scener där olika djur blir utanför. Vi tänker att barnen efter dramatiseringen skall få diskutera och samtala om känslor och hur man skulle kunna göra på ett bättre sätt och sedan dramatiserar vi barnens förslag och därefter samtala om hur det nya sättet kändes. Framöver har vi tankar på att låta barnen vara med och spela olika roller (forumteater) och sedan genom samtal få ändra scenen till hur man skulle vilja att det var.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback