Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Svenska åk 2 Knappekulla 2019/2020

Knappekullaskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Svenska åk 2

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkreta mål

Läsa:
- Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
- Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
- Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
- Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.

Skriva:
- Jag kan skriva ord och korta texter.
- Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
- Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
- Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.

Tala:
- Jag kan berätta i grupp.
- Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
- Jag kan beskriva och förklara så att andra förstår vad jag menar.
- Jag kan ge muntliga instruktioner.
- Jag talar om vad jag tycker och tänker.
- Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater.

Lyssna:
- Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
- Jag kan lyssna på andra som berättar om något.
- Jag kan ta muntliga instruktioner.
- Jag lyssnar på andras åsikter.

 

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom
- resonemang i helkass
- resonera och arbeta i smågrupper
- skriva olika typer av texter
- muntligt berättande
- Stavningsprov
- DLS - läsförståelse
- Skolverkets bedömningsunderlag

Arbetsätt

Läsläxa

Läsning

Faktatext

Skönlitteratur

Berättelseskrivning

Studieteknik

Språklära i bok

Stenciler

Film

iPad och dator

Läsförståelse

Läsfixarna

Bibliotek

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback