Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Faktatext åk 5, Klara svenskan

Jonsboskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Hur man skriver en faktatext Vi har läromedlet Klara Svenskan för att lära oss hur man strukturerar och får till en bra faktatext.

 

Under v 35-43 kommer vi att arbeta med att förarbeta, använda ämnesspecifika begrepp och använda en passande struktur för att skriva en välskriven faktatext.

 

Målen för faktatexten:

Jag kan skriva:

  • en förklarande faktatext med inledning, logisk ordning och avslutning.
  • skriva en passande rubrik
  • använda tidsord och förklarande ord och fraser.
  • använda ämnesspecifika ord.
  • samla in och använda viktig fakta.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback