Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Styrka, kondition och koordination årskurs 4

Västerby skola, Hedemora · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Att veta hur du ska träna är viktigt för att du ska kunna ta hand om din kropp på ett bra sätt både nu och i framtiden när du blir äldre. För att bli starkare och få större muskler tränar du styrketräning, för att få bättre kondition tränar du konditionsträning och för att få bättre koordination behövs koordinationsträning. Vad dessa tre träningsformer styrka, kondition och koordination betyder kommer vi att gå igenom och testa att träna på olika sätt. Vi kommer även gå in på olika begrepp som hälsa, uppvärmning, kost och sömn för att få en helhetsbild om hur allting i kroppen påverkar hur just du mår!

Du kommer att få lära dig mer om:

  • Vad styrka, kondition och koordination är för något.
  • Begrepp som hälsa, uppvärmning, kost och sömn.
  • Olika sätt att träna styrka, kondition och koordination på.

Hur ska vi arbeta?

  • Genomgångar i början och slutet av lektionen där vi pratar om de olika begreppen.
  • Vi testar olika sätt att träna vår kropp på i olika lekar och övningar som t.ex. styrkememory, cirkelträning, löpning m.m.
  • Vi testar att göra egna övningar i grupp och/eller individuellt för att träna styrkan, konditionen och koordinationen. 

Hur visar du vad du har lärt dig?

  • Du deltar aktivt i övningarna och samtalen. 
  • Förstår vad de olika begreppen betyder och visar detta i samtal och/eller loggbok. 
  • Förstår hur du kan träna styrka, kondition och koordination på olika sätt.
  • I grupp eller individuellt göra en träningsplanering där antingen styrka, kondition eller koordination ska tränas. Träningsplaneringen ska lämnas in till mig och begrepp som uppvärmning, styrka/kondition/koordination, och hälsa ska finnas med (Detta moment arbetar vi med på vårterminen).

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Matriser i planeringen
Styrka, kondition och koordination
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter