Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Bild

·

Årskurs:

F - 3

Hägerstensåsens skola 75 år

Hägerstensåsens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Vår fina skola fyller 75 år. Hur var det att gå i skolan för 75 år sedan? Vad gjorde man på rasterna? Fanns det fritids? Detta och mycket annat kommer vi att ta reda på under detta tema.

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att undersöka hur det var att gå i skolan för 75 år sedan. I arbetsområdet jämför vi likheter och skillnader mellan skolan förr och nu. Vi pratar om hur barn levde och lekte under denna tid. I detta tema kommer du också att får se hur vårt närområde Hägerstensåsen har förändrats genom tiden.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta ämnesövergripande inom SO och bild. Du kommer att få undervisning i helklass, diskutera med dina klasskamrater, se på film och bilder från förr. Du kommer även att få titta på läromedel från förr. I ämnesområdet kommer vi också att skapa bilder som handlar om vår skola. Du kommer att få träna på att skapa bilder i olika material.

Vad ska du lära dig?

Du ska kunna:

Hitta och beskriva likheter och skillnader mellan skolan förr och nu.

Beskriva likheter mellan barns lekar förr och nu.

Använda begreppen dåtid och nutid.

Blanda olika material för att framställa en bild.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Vi kommer att se vad du har lärt dig genom att du är aktiv under arbetets gång. Du kommer få visa vad du har lärt dig när vi samtalar i klassrummet och när du skapar bilder.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback