Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

DS De fyra räknesätten åk 3

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Vi arbetar vidare med de fyra räknesätten - addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kopplar det vi lär oss till vardagsnära situationer.

Arbetsområde:

De fyra räknesätten - addition, subtraktion, multiplikation och division, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.

Mål för eleven:

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev att givits möjlighet att bli säkrare på:

  • att kunna lösa rutinuppgifter med de fyra räknesätten.
  • att kunna beskriva hur du tänker när du löser en uppgift.
  • att behärska skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion.
  • att kunna begrepp som term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot.

Genomförande:

Du får vara med på genomgångar i halvklass och helklass. Du kommer att få arbeta både enskilt och i par/mindre grupp. Vi kommer att spela spel, arbeta med konkret material samt arbeta i vårt läromedel. Vi kommer även att titta på filmer med koppling till innehållet. 

Redovisningsform:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter.

Bedömning:

Det som bedöms är din förmåga att lösa rutinuppgifter men också hur du gör när du löser dem. Vägen till svaret är viktigast nu. Bedömningen gäller också att du förstår begrepp och kan använda begrepp som hör till arbetsområdet. 

Du kommer att bedömas med hjälp av bedömningsuppgifter, muntligt samt genom visad kunskap under lektioner.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
DS De fyra räknesätten åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback