Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Skogen

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Under temat "Skogen" ska vi läsa om hur våra skogar ser ut och hur djur och växter samspelar. Vi kommer också att undersöka svampriket, lära oss vad en näringskedja är och titta på enklare näringskedjor i skogen. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om "vårt gröna guld".

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • känna till namnen på några träd, bär och svampar
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur och bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • arbeta med boken "Koll på NO"
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på filmer
 • göra besök i naturen (fältstudier)
 • praktiska undersökningar i klassrummet

Såhär visar jag att jag kan

 • genom muntliga diskussioner om ämnet där jag är aktiv i samtalet
 • genom att skriva texter, illustrera och svara på olika frågor 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Skogen
Uppgifter
Material skogen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback