Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Tyska 7.9 HT2017 Vt 2018

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 11 september 2017

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Dessa förmågor tränar vi genom att:

  • lyssna på talad tyska från de länder där tyska talas och från olika medier t.ex. internet.
  • skriva egna texter av olika slag t.ex. brev, berättelser, presentationer.
  • arbeta med språkets uppbyggnad t.ex. grammatik, ordföljd, fraser.
  • delta i samtal och bidra till att föra samtalet vidare.
  • läsa och lyssna på olika texter t.ex. skönlitterära texter, faktatexter, texter från läroboken, dialoger etc.
  • muntligt berätta, beskriva och presentera saker inom olika ämnesområden.

Bedömning - Vi bedömer på vilket sätt:

du kan uttrycka dig i skrift. du kan förstå vad andra säger. du kan förstå innehållet i en text. du kan uttrycka dig i tal och delta i samtal.

Vad ligger till grund för bedömningarna?

lektionsarbete, skriftliga och muntliga redogörelser, dialoger Stadens matris kommer inom snart


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Matriser i planeringen
MODERNA SPRÅK -Tyska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback